Alla har inte samma värde
 
Rubriken låter kanske hård, men det är faktiskt en rätt så stark åsikt som jag har. Den går lite emot det jag som förskollärarstudent lär mig i skolan, där vi utgår från Förskolans läroplan, och värdegrund. Läroplanen säger bla 'Förskolan ska sträva efter att varje barn får förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning'. Detta är då något jag också, självklart, måste förmedla. Detta gör det extra viktigt för mig att skilja på privata jag och professionella jag. 
Sen säger jag inte att det som står i förskolans läroplan är fel, och jag skulle verkligen önska att alla människor hade samma värde. För mig föds alla människor ovärdeliga,men personens värde påverkas av ens handlingar. Nu pratar jag inte heller småsaker som att komma försent till jobbet, ha en dag med dåligt humör och liknande. Utan till exempel en barnamördare. Jag kan inte för allt i världen inte anse att en person som aktivt har tagit någon annans liv skulle ha samma värde som 'gemene man'. Eller en peodifl, våldtäcksman, osv. Alla dessa grova brott tycker jag sänker värdet på en människa, när man som person aktivt går ut för att skada någon annan. 
I övrigt tycker jag alla folkgrupper har lika värde och det kryper i kroppen på mig när folk pratar om främlingsfientlighet. 
Det är svårt att skriva om det här på ett plan så att ingen tar illa upp, för det är en självklarhet att alla människor har samma värde. I alla fall har det alltid varit så för mig, men ju mer jag har tänkt så har jag insett att det är en sanning med modifikation. 
 
 

Att däremot döma en annan person efter deras kön, sexuella läggning, religion eller vilket land personen kommer ifrån är fel, sen kan jag inte säga att jag inte själv har gjort det i viss mån, men det är inte rätt. Däremot att döma någon för dess handlingar, beroende på handlingarna, är en annan sak. Småsaker, som den trötta småbarnsmamman i affären vars barn bara skriker och hon till slut får nog är inte rätt sak att döma. Men när det som sagt kommer till de som med vilja skadar andra människor.
Sen kan man också välja hur man ska bemöta denna människa som har behandlat någon annan illa, för om du dömer någon efter dess handlingar, så kommer någon att bedöma dig efter dina handlingar.